Woda i spaliny z POW
piątek, 26 maja 2017 10:51

Komisja Środowiska obradowała 22.05. Wspólnie z GDDKiA oraz projektantami i wykonawcami omawialiśmy sprawy wód i powietrza związane z przyszłą POW (S2)

ODPROWADZENIE WÓD opadowych - pod cała trasą zbudowany będzie system odprowadzania wód opadowych; wody deszczowe z jezdni po oczyszczeniu w całości trafią do Wisły. Dodatkowo, miasto wynegocjowało zmianę biegu Rowu Wolica (dotychczas do Potoku, będzie od Potoku Służewieckiego), który także trafi do systemu POW. Także wody opadowe z Ursynowa przy Płaskowickiej będą tam kierowane. Dlatego konieczny i planowany zbiornik retencyjny /w załączeniu rycina/. W okolicy Powsinka konieczne będą korekty rowów melioracyjnych /plan w załączeniu/.

Przy tej okazji Biuro Infrastruktury m.st. Warszawy podzieliło się planami/koncepcją dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni Potoku Służewieckiego. Planuje się duże inwestycje retencyjne - Księży Staw i Skarpa Ursynowska - temat będziemy zgłębiać na osobnym posiedzeniu KŚEiR, zwłaszcza, że dotyczy terenu funkcjonującego rezerwatu przyrody.

POWIETRZE - wg symulacji przekroczenia stężeń substancji szkodliwych nie powinny przekroczyć granic samej trasy. Na wylocie tunelu z Ursynowa po naszej wilanowskiej stronie planuje się filtry, jednakże ich rodzaj zostanie dostosowany do sytuacji po wybudowaniu POW i pomiarach. Prawdopodobnie do 2020 mogą pojawić się także nowe normy, które dziś m.in. nie uwzględniają takich obiektów. Tunel "przewietrzający się" sam, ale z systemem wentylacji na całej jego linii, w sytuacjach awarii, przekroczeń.

 
Działka pod drugą szkołę w MW, czyli krok po kroku
czwartek, 20 kwietnia 2017 20:53

Materiał przygotowaliśmy na podstawie protokołów z sesji, informacji ze stron
Biuletynu Informacji Publicznej, a także analizy działek, planów miejscowych
i doniesień prasowych. Z uwagi na trwające negocjacje zdecydowaliśmy się na
publikację teraz - w chwili, w której oficjalnie poinformowano Radę o kierunku
działań, a przede wszystkim o zakupie części gruntu. Stąd też ostatnia aktualizacja
materiału została wykonana w dniu dzisiejszym.

Historia pozyskiwania gruntu pod drugą szkołę w Miasteczku Wilanów

 
SMMW wspiera akcję za przyśpieszeniem prac nad kodeksem reklamowym Warszawy
piątek, 14 kwietnia 2017 11:16

Akcja "Żegnamy reklamy". Miasto wolne od wszechobecnych reklam?
W Europie to możliwe! I nie tylko - także w Polsce w wielu miastach prace
nad kodeksem reklamowym są już o wiele bardziej zaawansowane.

WIĘCEJ: http://www.zegnamyreklamy.pl/

 
Wnioski Klubu Radnych na sesję 19 kwietnia 2017
środa, 12 kwietnia 2017 10:04

W dniu 11 kwietnia wystąpiliśmy z inicjatywą, której celem jest:

  • przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy w sprawie dokończenia
    budowy ul. Branickiego
  • przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy w sprawie przyśpieszenia procedury
    uchwalania planów zagospodarowania obszaru Wilanowskiego Parku Kulturowego

Wniosek Klubu Radnych Niezależnych

 
Zabiegamy o lepszą ochronę przed hałasem z POW
czwartek, 06 kwietnia 2017 20:54

Pojawia się szansa na poprawę ochrony mieszkańców przed hałasem z przyszłej obwodnicy,
jeszcze przed ogłoszeniem przez Wojewodę Maz. konsultacji. Wykorzystaliśmy ją i namawiamy do
tego również zainteresowanych sprawą mieszkańców (dotyczy okolic ul. Przyczółkowej,
Powsinka oraz Zawad). W związku z wznowieniem postępowania o ZRID dla odcinka POW
- Zadanie „B”, Odcinek 1 (od km 5+086,05 do km 8+523,19) i skierowaniem przez Wojewodę
wniosku o dokonanie przez RDOŚ analizy pod kątem ponownej oceny oddziaływania na
środowisko - jako radni, członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Miasteczka Wilanów,
a przede wszystkim jako mieszkańcy naszej Dzielnicy, wystąpiliśmy do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska oraz Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o powołanie Regionalnej
Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko przy RDOŚ. W naszym wystąpieniu
wskazaliśmy szereg argumentów przemawiających za wzmocnieniem ochrony tej części
Wilanowa przed hałasem, świadczących o nierzetelności wykonania raportu oddziaływania
na środowisko. Dopiero po dokonaniu przez RDOŚ analizy pod kątem ponownej oceny
oddziaływania na środowisko – zleconej przez Wojewodę - nastąpi kolejna część procedury,
czyli konsultacje ze społeczeństwem. Jeżeli RDOŚ przychyli się do wniosku o powołanie
Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, zostaną wykonane
ponowne symulacje hałasu, a wyniki tych analiz mogą mieć bezpośredni wpływ na poprawę
ochrony terenów wzdłuż POW. To jedna z ostatnich szans na zmianę projektu ekranowania
na odcinku 1 Zadania „B”. Wykorzystajmy tę szansę!

Pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony


Środowiska

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 32

SMMW to pozarządowa organizacja, skupiająca mieszkańców Przedpola Wilanowskiego.

czytaj więcej>>